Tel.01 2303 700 | Fax: 01 2303 701 info@ve-trgo.hr

Prednost solarnog grijanja u odnosu na druge načine grijanja je u njegovoj ekološkoj prihvatljivosti, a također i u njegovoj autonomnosti (primjenjivo je i tamo gdje nema komunalne infrastrukture). Iako se Sunce može koristiti i za dobivanje električne energije, jos je uvijek granično rentabilno zbog visoke cijene fotonaponskih elemenata. Njegova glavna primjena u kućanstvu je za grijanje vode, kao i za dopunski sistem centralnog grijanja.

Preporučujemo ovaj oblik grijanja sanitarne vode jer:

  • Energija sunca je stalna, teoretski se koristi 365 dana u godini
  • Energija sunca je ekološki čista i besplatna.
  • Troškovi ugradnje sistema su mali u odnosu na vijek eksploatacije i samo se jednom plaćaju kod ugradnje sistema.
  • Energija sunca štedi druge energente koje plaćate a investiciju vraćate za dvije do pet godina