Tel.01 2303 700 | Fax: 01 2303 701 info@ve-trgo.hr

Pitate se kako radi klima uređaj? Na pravom ste mjestu. Saznajte na kojem principu se postiže efekt hlađenja i grijanja klima uređajem. Najčešće u primjeni klima uređaja nailazimo na pojam split-sustav klima uređaja. Split-sustav je izvedba klima uređaja koja se sastoji od dva osnovna dijela, vanjske i unutarnje jedinice. Vanjska jedinica se sastoji od kompresora i kondenzatora, dok se u unutarnjoj jedinici nalazi isparivač. Vanjska i unutarnja jedinica povezane su bakrenim izoliranim cijevima u kojima se nalazi radna tvar – freon.

 

RAD KLIMA UREĐAJA

Efekt hlađenja klima uređaja postiže se cirkulacijom radne tvari u tzv. lijevokretnom kružnom procesu. Radna tvar kao kapljevina ulazi u isparivač koji se nalazi u unutarnjoj jedinici te prolaskom kroz cijevi isparava. Za proces isparavanja potrebna je toplina, a tu toplinu radna tvar uzima iz zraka iz prostorije. Na taj način se zrak prolaskom kroz izmjenjivač hladi. Nakon što je radna tvar isparila, ona u plinovitom stanju kroz cjevovod odlazi do kompresora u vanjskoj jedinici. Kompresijom se radnoj tvari povisuje tlak i temperatura te takva ulazi u kondenzator, koji se također nalazi u vanjskoj jedinici, gdje ponovo prelazi u kapljevinu. Procesom kondenzacije stvara se toplina koju preuzima vanjski zrak tako što prolazi preko kondenzatora i na taj način se zagrijava. Iz kondenzatora ukapljena radna tvar dolazi do termoekspanzijskog ventila u kojem joj se smanjuju tlak i temperatura te takva ulazi u isparivač i postupak kreće ispočetka.

Isparivač i kondenzator su izmjenjivači topline koji se sastoje od bakrenih cijevi, u kojima struji radna tvar, povezane aluminijskim lamelama koje povećavaju izmjenjivačku površinu, a time i količinu izmijenjene topline. Strujanje zraka preko isparivača i kondenzatora uvelike pospješuju ventilatori koji se uz njih nalaze. Uz isparivač u unutarnjoj jedinici nalazi se tangencijalni ventilator, dok je uz kondenzator u vanjskoj jedinici aksijalni ventilator.

ZAGRIJAVANJE KLIMA UREĐAJOM

Klima uređaj može i grijati zrak u prostoriji, a efekt grijanja se postiže desnokretnim kružnim procesom. U tom slučaju isparivač u unutarnjoj jedinici postaje kondenzator dok kondenzator u vanjskoj jedinici postaje isparivač. Zrak iz prostorije prolaskom kroz unutarnju jedinicu se grije jer iskorištava toplinu kondenzacije, a okolišni zrak se hladi.

Smjer procesa (radne tvari) se može mijenjati pomoću četveroputnog ventila koji omogućuje da radna tvar cirkulira u oba smjera.
DIJELOVI KLIMA UREĐAJA

  • Vanjska jedinica klima uređaja – kompresor, spremnik radne tvari, kondenzator, aksijalni ventilator, termoekspanzijski ventil, kućište
  • Unutarnja jedinica klima uređaja – isparivač, tangencijalni ventilator, filter, kućište