Tel.01 2303 700 | Fax: 01 2303 701 info@ve-trgo.hr

Pitate se kako održavati slavine? Da bi sanitarne armature besprijekorno radile potrebno ih je redovito održavati.

Kako održavati slavine

ČIŠĆENJE PERLATORA

Čišćenje perlatora je uvijek potrebno kada je mlaz vode nepravilan ili raspršen. U većini slućajeva treba samo očistiti uložak perlatora, a može ga se i zamjeniti. Perlator se pri tome odvine viličastim ključem i rastavi te se potom ispiranjem ukloni kamenac i nakupine iz uloška. Naslage kamenca mogu se otopiti jestivim octom. Perlator potom valja sastaviti i ponovo navinuti na izljev slavine. Ako unatoč tome perlator ne radi ispravno, treba ga zamijeniti u cijelosti ili samo njegov unutarnji dio (uložak i brtvu).

ČIŠĆENJE TUŠA

Kamenac se nakuplja i na tušu,a najlakše se čisti tako da se ručica ili glava tuša potope u jestivi ocat čime se nakupljeni kamenac prirodno uklanja.

ODRŽAVANJE KUTNOG VENTILA

Kutni ventil je preporučljivo barem jednom godišnje otvoriti i zatvoriti. Time se uklanjaju moguće naslage kamenca na sastavnim dijelovima ventila i omogućava njegov dugogodišnji rad. U slućaju kutnog ventila s filterom i kuglastom brtvom, jednostavno se zatvori protok vode i odvine matica u kojoj je mrežica koju valja očistiti, ako je potrebno.

ELEKTRONIČKA ARMATURA

U slučaju smetnji u protoku kroz elektroničku armaturu treba provjeriti stanje perlatora i mrežice u kutnim ventilima (nečistoće). Ako armatura ne zatvara protok vode, treba očistiti i magnetni ventil.

 

Posjetite nas u poslovnici ili kontaktirajte putem e-maila, telefona ili kontakt obrasca i zatražite ponudu za razne vrste slavina.