Tel.01 2303 700 | Fax: 01 2303 701 info@ve-trgo.hr

Koje su prednosti korištenja peleta za sustav grijanja

Grijanje na pelete je opcija koju valja uzeti u obzir prilikom odabira sustava grijanja. Sobni kamini na pelete izrađeni su po najvišim Europskim standardima što se tiče kvalitete, funkcionalnosti, odabira materijala i elektronskih komponenti. Uz pravilnu upotrebu i održavanje u smislu potrebnog čišćenja kamina i dimnjaka svi proizvođači garantiraju dugogodišnji životni vijek.

Kamini imaju regulaciju na samom kaminu i ovisno od proizvođača isporučuju se i daljinski upravljači. Regulacije imaju dnevnu ili tjednu programiranost te regulaciju snage do pet razina. Kamini nekih proizvođača odlikuju se i raznim inovativnim rješeninjima koja povećavaju iskoristivost samog kamina te i zašitu komponenti u samom radu. Kamini se proizvode u nekoliko modela raspoređenih po energetskoj snazi od 6 – 16 kW, uz bogatu serijsku opremu. Kod kupovine kamina na pelete obratite pozornost na iskoristivost kamina, da li se isporučuje daljinski upravljač, da li ima funkciju samočišćenja i kakav sistem samočišćenja te da li utječe na karakteristitke samog kamina. Cijenu kamina definira i vizualni izgled kamina, materijali oplate i boja.

Kamini mogu biti opremljeni ventilirajućim ispustima kojima možemo distribuirati topli zrak u ostale prostorije ili toplinskim izmjenjivačem za zagrijavanje kotlovske vode za grijanje radijatora. U slučaju s izmjenjivačem kamini su najčepče opremljeni i pumpom te ekspanzionom posudom, takva izvedba znatno povisuje cijenu kamina, ali na tržištu je najtraženija. Svi proizvođači kamina na pelete u ponudi imaju i ugradbeni kamin na pelete, uložak dolazi s spremnikom za pelete, također potpuno automatiziran i s daljinskim upravljačem.

Što su peleti?

Peleti su biogorivo koje se koristi za dobivanje toplinske energije.
2 kg peleta                  =    1 litra lož ulja
1,85 kg peleta              =    1m3 zemnog plina
650kg peleta zauzima 1m3 prostora
3m3 peleta                  =    1000 litara lož ulja
Potrošnja 1kg/h peleta   =   5kW snage

Peleti spadaju u obnovljive izvore energije što znači da su ekološki veoma prihvatljivo gorivo.

 

 

Zašto preći na grijanje na pelete?

  1. Pelet je prešani drvni ostatak vlažnosti manje od 10 % što mu daje visoku energetsku učinkovitost. Energetsku vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kW/h).
  2. Automatika sagorjevanja u pećima i kotlovima na pelet stavlja pelete u isti rang sa loživnim uljem i plinom. Peći se automatski pale i gase, postižu i održavanju temperaturu koju im se zada, te imaju automatsko doziranje. To im daje prednost pred grijanjem na drva ili drveni briket.
  3. Spadaju u obnovljive izvore energije te se rade od drvnog ostatka koji se nekad deponirao, a danas mu se daje dodana vrijednost u obliku peleta kao gotovog proizvoda.
  4. CO2 neutralan
  5. Cijena je u usporedbi sa ostalim energentima za koje postoji automatika doziranja i sagorjevanja najniža!