Tel.01 23 03 700 | Fax: 01 23 03 701 info@ve-trgo.hr

ČIŠĆENJE PERLATORA

Čišćenje perlatora je uvijek potrebno kada je mlaz vode nepravilan ili raspršen. U većini slućajeva treba samo očistiti uložak perlatora, a može ga se i zamjeniti. Perlator se pri tome odvine viličastim ključem i rastavi te se potom ispiranjem ukloni kamenac i nakupine iz uloška. Naslage kamenca mogu se otopiti jestivim octom. Perlator potom valja sastaviti i ponovo navinuti na izljev slavine. Ako unatoč tome perlator ne radi ispravno, treba ga zamijeniti u cijelosti ili samo njegov unutarnji dio (uložak i brtvu).

ČIŠĆENJE TUŠA

Kamenac se nakuplja i na tušu,a najlakše se čisti tako da se ručica ili glava tuša potope u jestivi ocat čime se nakupljeni kamenac prirodno uklanja.

ODRŽAVANJE KUTNOG VENTILA

Kutni ventil je preporučljivo barem jednom godišnje otvoriti i zatvoriti. Time se uklanjaju moguće naslage kamenca na sastavnim dijelovima ventila i omogućava njegov dugogodišnji rad. U slućaju kutnog ventila s filterom i kuglastom brtvom, jednostavno se zatvori protok vode i odvine matica u kojoj je mrežica koju valja očistiti, ako je potrebno.

ELEKTRONIČKA ARMATURA

U slučaju smetnji u protoku kroz elektroničku armaturu treba provjeriti stanje perlatora i mrežice u kutnim ventilima(nečistoće). Ako armatura ne zatvara protok vode, treba očistiti i magnetni ventil.